Disclaimer


Prijsdokter.nl hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid van alle informatie op deze website. Alle informatie over de betreffende verzekeringen is met zorg samengesteld en online gepubliceerd. De informatie geldt als leidraad en ter indicatie. Prijsdokter.nl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schadelijke gevolgen door onvolledigheden of onjuistheden op de website. Tevens worden geen rechten ontleend aan de gegevens op de website. Prijsdokter.nl kan in geen geval garanderen dat de website optimaal en volledig naar behoren functioneert.

Copyright

Prijsdokter.nl behoudt alle rechten over alle inhoud van de website, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, de merkenrechten en de auteursrechten. Deze rechten hebben betrekking op alle inhoud van Prijsdokter.nl, als logo’s, afbeeldingen, tekststukken, handelsnamen, illustraties, merknamen en overige grafische inhoud. Bezoekers en gebruikers van Prijsdokter.nl hebben geen recht op aangegeven rechten. Het is dan ook niet toegestaan inhoud van Prijsdokter.nl te verspreiden zonder uitdrukkelijk schriftelijk geboden en bevestigde toestemming van de uitgever.

Wijzigingen

Prijsdokter.nl mag de informatie op deze website altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Dit geldt ook voor deze disclaimer. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd. Heb je onverhoopt toch een fout ontdekt? Neem dan contact met ons op.