Uitvaart


De volgende uitvaartverzekeringsmaatschappijen zijn meegenomen in de tool hieronder.
Voor meer informatie over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen is een beknopte uitleg onder de tool geplaatst.

Dela
Monuta

Ardanta

PC Uitvaart

Uitvaartverzekeringen en de verschillende varianten:

Maatschappijen werken met verschillende uitvaart verzekeringen, hieronder de uitleg over deze verzekeringen:

Natura uitvaartverzekeringen:

Bij een natura uitvaartverzekering verzekert men zich voor de dienstverlening en de materialen voor de uitvaart. Deze verzekering wordt ook wel ‘basisverzekering’ genoemd in de uitvaart wereld. De meest voorkomende diensten en benodigde materialen worden door dit basispakket vergoed. Alle extra wensen worden apart berekend. Veel mensen worden door dit feit vaak verrast.

Bij de uitkering vindt echter geen uitkering in geld plaats na overlijden, maar het leveren van een dienst en de benodigde materialen die vast zijn gelegd in de polisovereenkomst. Van diensten en materialen waar geen gebruik van wordt gemaakt kan men geen teruggave ontvangen.

Kapitaal uitvaartverzekeringen:

Een uitvaartverzekering in kapitaal is een verzekering die uitkeert in een geldbedrag.

Zodra iemand kiest voor een kapitaal uitvaartverzekering wordt er na overlijden een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Het bedrag staat in de polis vermeld. Hoe hoger het bedrag hoe hoger de premie zal zijn tijdens de loopduur.

Bij de meeste verzekeringen in geld is het mogelijk om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Voor mensen die het prettiger vinden dat ze zelf kunnen bepalen door wie de uitvaart wordt verzorgd is dit een goede verzekering. Ook wordt er waarde in deze polis opgebouwd, dit is bij de natura verzekering niet zo.

Combinatie verzekering:

Bij natura verzekeringen kan men doorgaans kiezen uit een aantal pakketten. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand wensen heeft voor zijn of haar uitvaart die niet zijn opgenomen in een pakket. Denk bijvoorbeeld aan een hele luxe kist, uitgebreide catering bij de condoleance, een groot (kist)bloemstuk of iets degelijks. In dat geval is alleen een natura verzekering niet voldoende.

Daarom is het bij verschillende uitvaartverzekeraars mogelijk om een natura uitvaartverzekering te combineren met een kapitaal verzekering. Het extra kapitaal kan dan worden gebruikt voor de extra diensten en of producten die niet vallen in het pakket van de natura verzekering.

Ook bij deze verzekeringsvorm is het belangrijk dat men aan de hand van de uitvaartwensen vast stelt wat de kosten van de uitvaart zijn. Als het verzekerde bedrag lager is dan de kosten van de uitvaart dan moet er worden bijbetaald. Deze verzekering wordt dan ook een ‘combinatie verzekering’ genoemd, omdat dit een verzekering is die gecombineerd is met een natura polis en een kapitaal verzekering.

De keuzevrijheid wie de uitvaart mag verzorgen is vaak beperkt tot de door de uitvaartverzekering uitgekozen uitvaartonderneming.